Press "Enter" to skip to content

Historie Spojených Arabských Emirátů

Starověk

Historické prameny hovoří o prvních příchozích lidech na území dnešních SAE v pozdní době kamenné okolo roku 5500 př.n.l. Na ty zde čekalo mírné podnebí a příznivé životní podmínky. Šlo patrně o pastevce, pro které mořské ryby nebo vnitrozemští živočichové znamenaly zdroj obživy.

Po skončení doby ledové se kolem roku 3000 př. n. l. začalo měnit v oblasti dnešních SAE mírné klima na klima suché, které zde panuje dodnes. Ze savan se začaly stávat pouště. Došlo ke zvýšení důležitosti palmy datlové, která vedle plodů a dřeva byla využívána i pro poskytování stínu, důležitého k pěstování obilí, zeleniny a ovoce.

Koncem druhého tisíciletí si místní lidé domestikovali velbloudy, což znamenalo ve všech směrech ohromný krok vpřed. Zejména však tato revoluční změna s sebou přinesla nové možnosti v obchodování a dopravě. Zároveň došlo k vybudování systému zavlažování, tzv. „faladž“.

První písemné důkazy o této oblasti pochází z prvního století našeho letopočtu. Ty hovoří o poměrně hustém osídlení této oblasti a velmi rozšířeném (námořním) obchodu, který byl zaměřen zejména na obchod s perlami, vínem, datlemi, zlatem a otroky.

Příchod islámu

V roce 630 přišli do této oblasti vyslanci Muhammada, což předznamenalo příchod nové víry. Kvůli náboženství se ve Spojených arabských emirátech odehrávala po staletí řada ozbrojených konfliktů. Islám si v 8. století získal v této oblasti výsadní postavení, což mimo jiné znamenalo i další důležitý mezník ve vývoji SAE – vznik samostatných emirátů.

O oblast dnešních SAE se intenzivně zajímali Persie, Portugalsko, Omán a Turecko. Důvod byl zřejmý: perly. Ty se staly významným obchodním artiklem. V 15. století získali hlavní sféru vlivu Portugalci, během 17. století však o něj přišli. Příčina: koloniální politika Velké Británie.

Vedle rozbojů mezi výše zmíněnými státy a dalšími koloniálními velmocemi zažily SAE i mocenské boje ze strany původních obyvatel. Dělo se tak zejména v 19. století, kdy spolu soupeřily rody Qawasimů a Al-Busaidů. Proti Velké Británii však uspět nemohly.

Britové však svého vlivu využívali zejména na pobřeží, do vnitrozemské pouště zas až tak nezasahovali, tam měli moc více měně hlavně původní beduínské kmeny. V průběhu mnoha let zde vybudovaly mnoho oáz, které se staly ekonomickým a společenským centrem.V roce 1892 byla podepsána nová smlouva s Brity. Ti zajistili jednotlivým vládcům emirátů ochranu, emiráty naopak nesměly udržovat vztahy s cizími mocnostmi bez svolení britského impéria.

Dvacáté století

Začátek dvacátého století byl pro zdejší obyvatelstvo krutý. První světová válka a světová hospodářská krize zapříčinila drtivý pokles poptávky po perlách. Začátkem 30. let však přijeli první geologové, kteří měli za úkol prozkoumat zdejší zásoby ropy. První tanker s ropou odjel z území dnešních SAE v roce 1962 a na tomto území nastal boom. Ropa znamenala pro toto území dosud netušené možnosti, které znamenaly transformaci zdejšího původního pouštního společenství v moderní prosperující zemi.

V roce 1968 oznámila Velká Británie svůj úmysl odejít ze Spojených arabských emirátů. Po třech letech nejistoty a vyjednávání vznikl 2. prosince 1971 nový stát – Spojené arabské emiráty. Největší zásluhu na tom měl šejk Zayed, vládce nejsilnějšího emirátu Abu Dhábí.

Spojené arabské emiráty patří mezi nejbohatší státy světa, za což vděčí vedle ropy i dlouholeté prozíravé hospodářské politice. SAE patří do sdružení OPEC (sdružení států vyvážející ropu). Nadále udržují úzké vztahy s Velkou Británií. Všechny emiráty jsou absolutistické monarchie, jen emirát hlavního města Abú Dhábímá ústavu. Prezidentem SAE je od roku 2004 Jeho Výsost šejk Kalifa bin Zayed Al Nahyan.