Press "Enter" to skip to content

Historie Tuniska

Nejstaršími známými obyvateli severní Afriky byli Berbeři. O jejich původu dodnes nepanují jednotné názory, protože z této doby máme velmi málo písemných pramenů.
Do dějin se oblast Tuniska zapisuje až v době, kdy byla ovládnuta Féničany. Ti zde vytvořili důležitou obchodní říši, která ovládla nejen sever Afriky a Hispánii, ale také Sardinii a Sicílii. Féničané, původně pocházející z Asie, začali v 1.tisíciletí př.n.l. kolonizovat severní Afriku a založili Kartágo. Do dění v Evropě se Féničané plně zapojili v době Punských válek. Tyto tři války poukazují na konfrontaci mezi Starověkým Římem a Kartáginskou říší. Nejznámější tažení během druhé punské války vedl legendární Hannibal. Války skončily zničením Kartága v roce 146 př.n.l.

V Kartágu se pěstovaly 2 plodiny, které zásobovaly Římskou říši – obilí a olivy, ze kterých se lisoval kvalitní olej. Pod nadvládou Římanů oblast začala vzkvétat, i Kartágo bylo nově vystavěno.

Tuniský protektorát

Roku 671 sem začaly proudit arabské kmeny a původní zbytky Berberů se smísily s nově přicházejícím obyvatelstvem. Podle posledních odhadů je v dnešní populaci okolo 90 000 berberských obyvatel. Arabové byly z hlediska kulturního vývoje státu prvořadí. Jejich odkaz přetrvává více jak 13 století. Na čas bylo Tunisko součástí Osmanské říše, avšak roku 1881 se stalo součástí Francie. V Tunisku byl tu vytvořen protektorát.

Tunisko za 2. světové válka

Druhá světová válka zapříčinila bombardování některých tuniských měst jak německými, tak spojeneckými vojsky. V letech 1942 a 1943 zemi ovládla Hitlerova Třetí říše. Rok po válce si Charles de Gaulle vydobyl navrácení státu pod francouzskou správu.

Nezávislost Tuniska

Až roku 1956 se Tunisko stalo oficiálně nezávislým státem a v roce 1957 byl zvolen prezidentem Habíb Búrgíba. Jeho snaha o modernizaci země a sblížení se západní Evropou, ale vyvolala nacionalistické tendence v místních Arabech, které měly opačný účinek, než o který prezident usiloval. O 30 let později byl ve funkci vystřídán Zín al-Ábidín Ben Alím, který zemi dovedl ke skutečnému rozvoji. Jeho vláda přesto nebyla demokratická, například svobodná média vůbec neexistovala.

Přestože 99% obyvatel jsou muslimové, panuje v Tunisku velká náboženská tolerance.

Krajina Tuniska

Hovoříme-li o Tunisku jako o celku, je třeba říci, že jeho krajina je velmi rozmanitá. Najdeme tu jak pohoří (nejvyšší horou je Chambi s výškou 1544m), tak zelené louky s pasoucími se krávami, ale také piniové lesy. Jsou tu i náhorní plošiny a stepi se solnými jezery, místně nazývanými šotty. Na oázy s palmovými háji je skutečně jedinečný pohled. V Tunisku jsou optimální podmínky pro pěstování granátových jablek, hrušek i meruněk, krajině v některých oblastech dominují olivové háje.

Významnou zemědělskou, hlavně vinařskou oblastí, je poloostrov Cap Bon.