Press "Enter" to skip to content

Hlavní město Madeiry

Funchal je hlavním městem autonomní oblasti Madeira. Funchal leží na jižním pobřeží Madeiry a obývá jej asi 100 000 obyvatel, kteří žijí na ploše asi 75 km2. Název města pochází od portugalského slova funcho = fenykl. Tato aromatická rostlina se zde hojně vyskytovala na pobřeží. Sídlí zde regionální vláda.

Historie Funchalu

Osada Funchal byla založena v roce 1421. Díky své geografické poloze a výhodnému umístění jejího přístavu se toto místo brzy stalo centrem rozvoje ostrova. Roku 1508 byl Funchal povýšen na město. Význam města se projevil se zakládáním významných staveb, v 15. století zde byly hojně budovány kostely a kláštery. Mezi nejvýznamnější patří klášter Sv. Kláry nebo katedrála Sé. Bohatnoucí město lákalo piráty, proti kterým nebylo dostatečně chráněno. Proto byly postupně vybudovány 4 pevnosti: Forte do IljouSao LourencoFortaleza do Pico a Forte de Sao Tiago.

Poloha Funchalu

Funchal leží v přírodním „amfiteátru“, začínajícím na mořském pobřeží a stoupajícím až do výšky 1200 m. Protékají jím tři potoky pramenící až v horách. Po dešti se často rozvodnily a ohrožovaly město. Nejhorší povodeň byla roku 103, kdy zahynulo na 600 lidí. Následně byla provedena regulace, která potoky svedla do hlubokých kanálů.

Hospodářství Funchalu

Hospodářství Funchalu je zaměřeno převážně na terciární sektor, zejména tedy na turistický průmysl, obchody, restaurace a hotely. Sídlí zde ale také firmy stavební, firmy na pěstování květin a nachází se zde také krajkářská výroba. Zemědělství produkuje víno, banány a subtropické plody. Funchal je také častým cílem velkých luxusních výletních lodí. Takové lodě zde na jeden den zastaví, její luxusní obyvatelé zde za jeden den udělají místním podnikatelům vysokou tržbu a hned pokračují do jiné vybrané destinace.

Přístav

Vlastním životem žije funchalský přístav, který rozhodně stojí za to navštívit. Ještě nedávno se jednalo o jediný přístav Madeiry pro kotvení velkých lodí, nedávno však byl vybudován pro velké lodě přístav na východním pobřeží, což funchalskému přístavu značně ulehčilo. Stále se však jedná o obrovský přístav, kde kotví lodě všeho druhu – jak malé plachetnice, tak velké zaoceánské křižníky. Za zmínku určitě stojí, že zde kotví přesná kopie staré Kolumbovy plachetnice Santa Maria, na které se můžete vydat na výletní plavbu. V oblasti přístavu je také řada restaurací, které jsou typické svou zvláštní přístavní atmosférou.

Funchal a známé osobnosti

Elizabeth Wittelsbach – rakouská císařovna Sisi si zde léčila tuberkulózu. Má pomník nedaleko funchalského kasina.
Karel I. – rakouský císař a český král zde zemřel a je zde pochován.
Winston Churchill – britský premiér zde pobýval během své výslužby.
Cristiano Ronaldo – známý portugalský fotbalista se ve Funchalu narodil.