Press "Enter" to skip to content

Jihovýchod Malty

Jihovýchod ostrova je jako stvořený pro milovníky klidu a pro ty, kdo jedou na Maltu za relaxací. Historická městečka obklopená vinicemi, v restauracích se vaří místní speciality, pobřeží poseto rybáři. Právě to je oblast kolem městeček Zejtun, Marcascala, Marsaxlokk a dalších.

Místní pláže jsou zaplněné pouze přes den, to sem totiž směřují autobusy s turisty z ostatních částí ostrova, ráno a večer jsou pláže téměř vylidněné.

Marsascala

Do 17.století na místě dnešní Marsascaly stála pouze malá rybářská vesnička. Ovšem její strategické polohy využil tehdejší velmistr k přebudování vesničky na obranné město proti turecké invazi. Vznikla tu tak pevnost s věží Fort San Leonardo a pevnost St. Thomas Tower.

Město leží v zálivu Marsascala Bay a právě kolem pobřeží vede dlouhá promenáda, která je střediskem místní zábavy. Je tu mnoho restaurací a podniků, které se těší velkému zájmu nejen turistů, ale i Malťanů. V okolí města tak vyrůstají nové vily a víkendové domky, kam jezdí za strávením poklidného konce týdne zejména obyvatelé hlavního města, které je odtud poměrně nedaleko. Marsascala je obklopená poli a vinicemi, což dodává místu příjemnou a poklidnou atmosféru.

Zejtun

Město bylo založeno už v době bronzové, ale největší důležitosti získalo až s příchodem Římanů, kteří dobře odhalili jeho příhodnou polohu, a stalo se tak důležitou obchodní kolonií. Město se těšilo neobyčejnému rozkvětu a také těžilo z obchodu, což s sebou neslo i stinné stránky, a to pirátské nájezdy. Tomu museli místní obyvatelé uzpůsobit i svá obydlí, a tak je možné, že vám pobřežní domky budou připomínat spíše malé pevnůstky.

Památky

Mezi nejvýznamnější architektonické památky města patří kostel San Grigor, který by měl být údajně až 1600 let starý. V průběhu staletí byl ovšem mnohokrát přestavován, nejrozsáhleji na konci 16.století. Důležitým zlomem pro archeology pak byl rok 1969, kdy byly v kostele objeveny tajné chodby, které vedly do úkrytů před útoky již zmíněných pirátů. Prohlédnout si interiér kostelu je však možné pouze v neděli, jiné dny bývá zavřen.

Další památky, které byste si rozhodně neměli ve městě nechat ujít, je kostel sv. Kateřiny, který naprojektoval Lorenzo Gafa, a vystavěn byl mezi lety 1692 až 1720.

 

Marsaxlokk

Městečko má svůj osobitý ráz, nachází se na pobřeží, a tak je jeho součástí známý rybářský přístav plný různých druhů loděk. Typická je loď jménem luzzu, která vypadá podobně jako loďky starých Féničanů, ale dodnes je rybáři používají k lovu. Město vyniká nejen svou rybářskou tradicí, ale také místními specialitami. Ochutnat gastronomické výrobky sem každoročně přijíždí nejen turisté ze zahraničí, ale i místní obyvatelé. Návštěvníkům jsou pak jako suvenýry nabízeny ručně vyráběné tašky, krajky či jiné doplňky též ručně paličkované.

Okolí Marsaxlokku

Pokud už se budete nacházet ve městě samotném, nezapomeňte navštívit archeologické naleziště Tas-Silg, kde se nachází jak památky ze starší doby kamenné, tak z období punského a římského. Nejznámější památkou je tzv. Magna Mater, neboli Velká Matka, což je asi metr vysoká socha. Zdejší lokalita se také chlubí jedinou mešitou stojící na ostrově.

V místním zálivu je možné navštívit pevnost Fort Delimara, kterou tu v 19.století nechali zbudovat Britové, konkrétně v roce 1881.

Další pevnost Fort St. Lucian se nachází na jih od Marsaxlokku, původně měla zamezit turecké expanzi, v 18. století však sehrála roli v bojích mezi Napoleonem a maltským obyvatelstvem a za druhé 2.světové války se tu pak shromažďovala munice.

Ghar Dalam

Městečko ležící v Marsaxlokk Bay se významně váže k prehistorické době. Vraťme se tedy do doby před 500 000 lety. V této době měla být Malta propojena pevninským mostem s Evropou a byl tu velmi čilý pohyb tehdejších zvířat, zejména hrochů, slonů, medvědů a podobně. Tento most byl ale vlivem času zatracen a zvířata se musela aklimatizovat na místní podmínky, čímž docházelo k evoluci mnoha poddruhů. Z této doby je na Maltě velké množství kosterních pozůstatků, někdy i přímo celých zvířat. Nejvíce pak v jeskyni Ghar Dalam Cave ležící v této oblasti. V této jeskyni jsou pak doklady lidské existenci z doby okolo let 5400 př.n.l.