Press "Enter" to skip to content

Jižní Francie

Jih Francie, zejména jihovýchod je bezesporu nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější oblastí Francie.

Zdejší slunné pláže a čisté moře dělá z francouzské riviéry luxusní destinaci, kam směřují ti nejnáročnější turisté. Vše tu má totiž svou určitou úroveň a zároveň kouzlo. Někomu na druhou stranu může francouzský jih přijít poněkud snobský. Při návštěvě zdejší oblasti doporučujeme zajet i do Monaka, které je Francií obklopeno ze všech stran.

Jihozápad má trochu španělský ráz, Baskicko je totiž dnes rozděleno jak mezi Španělsko, tak Francii, místní obyvatelé se ho ale snaží zachovat jako celistvý celek. Pyreneje jsou místem, kde hledají dobrodružství i odpočinek četní turisté.

Bordeaux

Metropole Akvitánie leží jen pár desítek kilometrů od moře. Od nepaměti je to důležité historické místo, kam směřovala aristokracie, což mu přineslo četné finanční prostředky, které se mohly do města hojně investovat. Město je spojeno se dvěma významnými Francouzi: Michelem de Montaignem a baronem de Monstesquieu.

Nejrozsáhlejší architektonická výstavba pochází z 18. století – ta se koncentruje ve čtvrti Le Vieux Bordeaux. Muzeum současného umění CAPC vystavuje díla vzniklá v 60. letech 20. století a později. Pod patronátem UNESCO je zdejší Katedrála sv. Ondřeje vzniklá v 13. -15. století.

V době Ludvíka XIV. vzniklo jedno z nejrozsáhlejších evropských náměstí – Esplanade des Quinconces. Jeho rozloha je neuvěřitelných 12 km2.

Architekt Victor Louis navrhl zdejší Grand Théatre, kde se mimo jiné hrají ty nejslavnější opery světa.

 

Lascaux

Jeskyně Lascaux se pyšní úchvatnými pravěkými nástěnnými malbami, jejichž stáří se odhaduje na neuvěřitelných 17 000 let. Jsou tu zobrazena zejména zvířata, která tehdejší lidé znali a lovili. Klenoty, které se nachází v jeskyni, by byly ukryty možná až dodnes, nebýt 4 malých chlapců náhodně si hrajících v okolí jeskyně v roce 1940.

Nejprve byla Lascaux volně přístupná, ale lidé jsou většinou největšími nepřáteli podobných uměleckých děl, a tak musela být v roce 1963 uzavřena veřejnosti. Přesto není třeba zoufat, malby jsou poměrně zdařile zkopírovány na stěnách jeskyně zvané Lascaux II.

Denní kapacita je ovšem omezena na pouhých 2000 návštěvníků.

Arles

Proslulé antické město se chlubí mnoha památkami, které tu po sobě zanechali Římané. Mezi ně patří amfiteátr, lázně a aréna, která ještě dnes slouží jako místo pro býčí zápasy. Její původní kapacita byla až 25 000 diváků. Každé léto se tu koná fotofestival, při kterém je město spíše jedním velkým výstavištěm fotografií.

Les Baux-de-Provence

Zbytky středověkého hradu leží pouhých 15 km od Arles. Je odtud brilantní výhled na okolí, což místu zajišťuje poměrně velkou návštěvnost.

Avignon

Město nejvíce proslavené francouzskou lidovou písní má most, právě zmiňovaný v písni. Most je sice pod ochranou UNESCO, ale je ho pouze část – v polovině řeky Rhony totiž končí. Zdejší papežský palác se stal „vězením“ při Avignonském zajetí papežů v letech 1309-1378, kteří se tak dostali plně do područí francouzských králů. Palác leží přímo na břehu řeky. Největším problémem při návštěvě města může být počasí – slunce tu svítí totiž až 300 dní v roce. Je navíc docela ostré, což může být leckomu nepříjemné.

Cannes

Město Cannes nejvíce proslavil slavný filmový festival, který se tu koná každé jaro. V tuto dobu se to tu celebritami jen hemží. Město má velmi příjemnou polohu na břehu moře a nenavštívit ho při dovolené na Cote d´Azur by byl učiněný hřích.

Carcasonne

Toto velmi staré město už prý bylo osídleno před naším letopočtem, největší slávy a rozmachu se mu ale dostalo v době středověku, kdy se díky jeho poloze stalo důležitým strategickým bodem, o který se často bojovalo. Právě z tohoto důvodu tu bylo zbudováno jedno z nejzachovalejších středověkých opevnění, které dnes patří pod ochranu organizace UNESCO.

Celé město má dvě časti – staré město Cité a nové město Batide St.Louis. Obě části je zajímavé projít si.

Grenoble

Grenoble má 400 000 obyvatel a je to město, které má úchvatné horské okolí. Sama výstavba okrajových částí pocházející ze 70. let je hodnocena jako ne příliš povedená, zato střed města s malými uličkami je velmi líbivý a dýchá příjemnou atmosférou. Ve městě je univerzita a mnoho moderních firem zabývající se výzkumem v oblasti biochemie a elektrotechniky. Díky tomu se sem dostává mnoho zahraničních vědců a studentů, a města tak získává mezinárodní charakter.

V Grenoblu je možné pomocí lanovky vyjet na vrcholek hory, kde se nachází opevnění Bastille z první poloviny 19. století. Mnohem působivější je ovšem výhled do dalekého okolí, který vám bezesporu vezme dech.

Lyon

Lyon s bezmála půl milionem obyvatel je třetí největší francouzské město. Jeho nynější největší přínos je v oblasti hospodářství, ale ani kulturně nijak nezaostává. Toto univerzitní město leží na soutoku řek Saone a Rhone a v roce 2015 by se tu mělo otevřít Musée de Confluences, které by mělo vynikat výjimečným a poněkud odvážným architektonickým návrhem. Místní muzeum krásného umění se chlubí nejobsáhlejšími sbírkami v celé zemi. Mezi vystavenými skvosty nechybí díla Rubense, Picassa či Mattise.

Marseille

Marseille je nejstarším městem Francie a také největším francouzským přístavem.

Obě tyto informace spolu blízce souvisí – to vše díky výhodné pozici města. Leží totiž na pobřeží Středozemního moře, což bylo už pro Féničany ve 3. tisíciletí př.n.l. zásadní. Díky tomu se stalo centrem mezikontinentálního obchodu mezi Evropou a Afrikou. V dnešní době je město cílem mnoha přistěhovalců a je tedy multikulturní. Ovšem imigranti jsou často spíše problémoví lidé, a tak je kriminalita ve městě poměrně vysoká. Marseille je také vyhlášené pro obchod s drogami.

Město působí na první pohled vcelku ponuře a špinavě, to se snaží měnit nejen samotná Francie, ale i Evropská unie, která se rozhodla investovat peníze na zkrášlení a opravu města. Místní dominantou je vedle přístavu bazilika Notre Dame de la Garde, na jejíž věži se pne do výše pozlacená socha madony. Sama bazilika stojí na kopci trochu mimo město, a tak ze zdejšího přístavu a centra města naše oči nesměřují nikam jinam než na stále se třpytící symbol Marseille.