Press "Enter" to skip to content

Maltské město Valletta

Město Valletta

Valletta je krásné historické město, které má od svého založení v 70.letech 16.století stále stejný barokní ráz.
Město bylo vystavěno na místě původní pevnosti, která měla chránit záliv Grand Harbour a Marsamxett Harbour a nese jméno svého zakladatele, velmistra Jeana Prisota de la Vallette.

Katedrála svatého Jana

Největším skvostem města je katedrála sv. Jana, vystavěná mezi lety 1573-1577.
Uvnitř se nachází obraz „Stětí Jana Křtitele“, namalovaný proslulým Caravaggiem v roce 1608. Katedrála je místem odpočinku asi 400 rytířů.
V interiéru se také nachází trůn určený velmistrovi řádu.
Hlavní oltář je bronzový a části jsou vyrobené z pravého mramoru.
Obvod katedrály pak lemuje 8 kaplí, každá z nich je zasvěcena jinému národu, jehož zástupci v řádu působili.

Sacra Infermeria

Oblíbeným místem turistů je Velmistrovský palác a Sacra Infermeria, bývala nemocnice řádu, která nyní slouží jako kongresové centrum.
Zde můžete zhlédnout film o historii Malty a životě jejích obyvatel.
Místní přístav Grand Harbour je takové malé muzeum s expozicí všech možných druhů lodí.
Mezi raritu patří loďky zvané dhajsa, které používali už starověcí Féničané pro transport námořníků z velkých lodí na pevninu.

Významnou institucí nacházející se v hlavním městě je Maltská národní knihovna.
U vstupu vás uvítá socha královny Viktorie. Knihovna dnes čítající na 300 000 svazků vznikla v roce 1763, kdy byla tehdejší místní malá knihovnička obdarována sbírkou knih Ludovica Guerina de Tencin.
Důležitým vlastnictvím knihovny je archív řádových rytířů z let 1107-1798.

Město a budoucnost

Valletta je v nynější době město uzavřené pro expanzi.
Navíc má nestálé podloží a kvůli častým otřesům je tu nemožné stavět výškové budovy. Proto je prakticky vyloučeno, aby se město dále rozrůstalo.
To Malťané vyřešili tak, že se většina lidí stěhuje na předměstí hlavního města známé jako Birkirkara.
Mezi ostatními přilehlými aglomeracemi vyniká Floriana.
Je to centrum obchodních a státních institucí a je tu velké parkoviště, protože do Valletty je bez speciálního povolení vjezd autem zakázán.
Leckdo si může povšimnout, že název Floriana má mnoho společného s rostlinstvem.
Nachází se tu velká botanická zahrada Argotti Botanical Gardens a mnoho parků překypujících zelení.