Press "Enter" to skip to content

Střed Malty

Tato oblast Malty je položena výše než zbytek ostrova, a jedná se převážně o vnitrozemí. Proto jsou tu spíše kulturní památky, především náboženské stavby, spíše než velké hotelové komplexy, které mají najednou ubytovat tisíce turistů.

Lidé sem více jezdí za poznáním nebo pouze na jednodenní výlety. Díky své nadmořské výšce je z určitých míst, jako třeba z hradeb města Mdiny, vidět velmi daleko.

Malta - Mosta

Mosta

Poměrně velké město s více než 15 000 obyvateli tvoří pomyslné srdce ostrova. Naprostým skvostem města je Rotunda, která je údajně viditelná ze všech částí ostrova. Stavba, kterou navrhl George de Vasse, proběhla mezi lety 1833-1873. Rotundě dominuje kopule, která je prý 4. největší v Evropě. Architekt se také nechal inspirovat proslulým Pantheonem v Římě. Ke zdejší Rotundě se váže jeden skutečný příběh, a to z druhé světové války, konkrétně k roku 1942, kdy byla na město svržena bomba vážící 200 kg. Dopadla přesně na Rotundu a propadla střechou, ale zůstala nevybouchnutá a nikoho nezranila. Někteří lidé to dones chápou jako zázrak.

Další zajímavou turistickou atrakcí města je opevnění Victoria Lines. Přestože ho částečně stavěli Britové a dali mu jméno své slavné královny, jeho původ je daleko starší, začali ho totiž stavět už johanité.

Rozhodně se zastavte u pevnosti Fort Mosta, která bohužel není celá otevřená pro veřejnost, ale z jejího vrcholku je kouzelný výhled. Pod zemí jsou v této oblasti katakomby, které ale bohužel navštívit nelze.

Mdina

Bývalé hlavní město má své kořeny už v době neolitu. Nachází se v nadmořské výšce 185 m a poskytuje tak úchvatný výhled na okolí. Za Římanů se osídlená oblast dnešní Mdiny rozrostla a dostala název Melita. Městu se dostalo důležité církevní výsady, bylo tu zřízeno biskupství vázané ke katedrále sv. Pavla.

Když sem na konci 9.století přišli Arabové, město změnilo svůj charakter a dostalo jak nové rozdělení, tak označení. Střední část byla pojmenována Medina (odtud dnešní název Mdina) a okrajovým částem se začalo říkat Rabat.

Na jejím charakteru se nejvíce projevila přítomnost mladých maltských šlechticů, kteří tu sídlili na přelomu 16. a 17.století. Mdině se také přezdíva „tiché“ město, neboť sem nesmí ani auta ani motorky s výjimkou těch, které patří místním stále žijícím obyvatelům, těch je ale prý pouhých 400.

Mdina je opravdu velkým magnetem pro turisty, kteří sem jezdí obdivovat architektonické památky, výhled na okolí a útulný ráz malých křivolakých uliček. Tím, že až do roku 1571 byla Mdina hlavním městem Malty, se jí dostalo výsadního postavení, což se projevilo i ve skladbě zde žijícího obyvatelstvo. Mdinu obývali většinou bohatí aristokraté a stavěli si tu krásná sídla, jejichž pozůstatky tu zůstaly až dodnes. Bohužel v roce 1693 zasáhlo město zemětřesení, které některé ze zdejších pokladů poničilo.

Katedrála sv. Pavla

Místo, na kterém stojí dnešní nejstarší katedrála na Maltě, bylo zastavěno už v době římské, stál tu dům místodržitele Publia. Místo něho tu pak Normané vybudovali kostel, který byl později zničen a na jeho troskách tak v 17. století z projektu Lorenza Gafy vznikla tato úchvatná katedrála. Kupole pochází z doby po 2. světové válce, neboť byla rozsáhle poničena.

Katedrální muzeum se nachází v budově postavené roku 1744 a nachází se v ní zejména exponáty vážící se k historii ostrova a církevnímu vývoji zde. Skutečným skvostem jsou pak díla od Albrechta Dürera.

 

Rabat

Dnešní předměstí Mdiny je hojně osídleno a stále sem přicházejí noví obyvatelé, protože narozdíl od Mdiny zde jsou prostory pro rozšiřování osídlené plochy. K Rabatu se silně vážně raně křesťanská éra ostrova. V jeskyni St. Paul´s Grotto měl být držen apoštol Pavel, když se v roce 60 n.l. dostal na ostrov. Na jeho počest tak byl nad jeskyní vystavěn kostel sv. Pavla, dokončený v roce 1575. Přestože je architekt neznámý, mnozí se domnívají, že je to dílo Lorenza Gafy. Kostel je jedinečný v tom, že má půdorys kříže, neboť předešlé kostely se stavěly do čtverce.

Ve městě stojí Muzeum římských památek, které shromažďuje zdejší památky z antické doby. Neoklasicistní budova stojí na místě římské vily, která pařila bohatému měšťanovi.

Zdejší katakomby sv. Agáty jsou přístupné veřejnosti, uvnitř se nacházejí nástěnné malby ze středověku, nejstarší jsou datovány do 12.století.

Dingli

Dingli je vesnička ležící ve 250 metrech nad mořem, která láká mnoho turistů na útesy Dingli Cliffs. Podél útesů se dá procházet a v některých místech dokonce sejít až k moři. Samozřejmě není nutné připomínat, že je odtud úchvatný výhled nejen na moře, ale i na ostrov, neboť Dingli je nejvýše položená vesnice na Maltě.